Alekszejev anatolij efimovics a magas vérnyomásról,

a magas vérnyomás nem működik

Tisztelettel ismerem el, hogy nem nekem, hanem ép- pen neki jutott osztályrészül, hogy megérintsék az elállatiaso- dásnak és a reményvesztettség- nek azok a mélységei, amelyek felé a lágerélet lehúzott bennün- ket. Kortársunk volt tehát, a legutóbbi hónapokig mégis szinte telje- sen ismeretlen Magyarországon. Az as években legalább a alekszejev anatolij efimovics a magas vérnyomásról született verseit megismerhettük volna, de akkoriban ezeket háttérbe szorította az újonnan felfedezett — egyébként ré- gen kivégzett — szovjet írók prózája.

Vizuális vegyület hipertóniához

Az ő életművük pedig, a dolog természetéből fakadóan, a máig hőskornak tekintett as évekhez kapcsolódott, minthogy a következő évtized elejétől már vagy az Írástudók árulására, vagy hallgatásra kényszerültek — esetenként egymás után erre is, arra is. S most, tíz évvel első Nyugaton kiadott orosz nyelvű kötete után a Junosztyban, a Novij mirben és más szovjet folyóiratok as számaiban egymás után bukkannak fel Varlam Salamov Ko- limai elbeszélései.

Tisztelettel ismerem el, hogy nem nekem, hanem éppen neki jutott osztályrészül, hogy megérintsék az elállatiasodásnak és a reményvesztettségnek azok a mélységei, amelyek felé a lágerélet lehúzott bennünket. Kortársunk volt tehát, a legutóbbi hónapokig mégis szinte teljesen ismeretlen Magyarországon. Az as években legalább a lágerben született verseit megismerhettük volna, de akkoriban ezeket háttérbe szorította az újonnan felfedezett — egyébként régen kivégzett — szovjet írók prózája.

Az írónak a dallamos nevű, de minden másnál félelmetesebb, lágert magába foglaló NKVD-birodalomban megélt szemé- lyes tapasztalatairól szóló mintegy történetéből esztétikailag is, társadalom-tudományiéig is egy nagyszabású mű körvonalai bontakoznak ki.

Az ben született író életét külső eseményeiben a rendkívüli kor határozta meg, amelyben felnőtt.

magas vérnyomás kezelés hidzsámával

Tetteiben azonban — főleg mindabban, aminek megtételére később nem vállalkozott — leg- több nemzedéktársánál meghatározóbbnak bizonyult a családi háttér. Salamov apja pravoszláv pap volt, félig zűrjén szárma- zék, papok, sámánok fia, kicsit sámán maga is. Rendkívüli te- hetség, aki visszautasítván a Hittudományi Akadémián felaján- lott helyet, tanítónő feleségével együtt az Amerikai Egyesült Ál- lamokba ment, pravoszláv misszionáriusnak.

alfa és béta adrenerg blokkolók magas vérnyomás esetén

Az északi Vologdában telepedett le, amelynek nagy történelmi és egyházi hagyományai mellett harmadik meg- határozó jellegzetességét az adta, hogy a politikai száműzöttek városa volt. A negyedik Vologda, Varlam Salamov kései önéletrajzi regényé- nek címe annak a kisvilágnak a története, amely a nyolcadiknak, már Oroszországban született legkisebb fiút formálta.

alexander a magas vérnyomásról

A maga módján a pópa minden gyereke fellázadt az autoriter személyiség ellen. Az apa elleni lázadás Salamov későbbi életében a sorsukra ha- gyott szülők miatti kínzó lelkiismeret-furdalásban és… heves ateizmusban szublimálódott.

S büszke vagyok rá, hogy 6 éves koromtól 60 éves koromig nem folyamodtam a segítségéhez sem Vologdában, sem Moszkvában, sem Távol-Északon.

magas vérnyomás elleni érzéstelenítők

Varlam Salamov ezért elszegődött cserzőmun- kásnak egy moszkvai bőrgyárba, s három évvel később, már fi- zikai munkásként, jelentkezett a jogi karra a felvételi előtt apja egész éjszaka térden állva imádkozott Vologdában…. S még sokkal inkább a főváros lázas politikai életében, ahol mindennap választania kellett: Buharin előadását hallgassa-e meg, vagy a varázslatos szónok Trockijét; valame- lyik illegális anarchista kör ülésére menjen-e, vagy Mejerhold színházába, ahol a rendező Bugyonnij-sapkában, pisztollyal a kezében játszott elő; egy Fourier-ről szóló előadásra, vagy a pá- rizsi kommün agg résztvevőjével szervezett találkozásra siessen; olvassa heves, kamaszos rajongásának tárgya, Larisza Rejszner, a korán meghalt forradalmárnő írásait, vagy vegyen részt Lunacsarszkij népbiztosnak és Vvegyenszkijnek, a pravoszláv megújulási mozgalom radikális vezetőjének arról szóló vitáján, hogy Isten volt-e Jézus vagy sem… A lázas, pezsgő diákélet nem tartott sokáig.

A Lenin végrendele- te című illegális kiadvány előkészítésében való részvétele miatt Varlam Salamovot A szovjet Legfelsőbb Bíróság Az egy hónapos vizsgálati fogságot Salamov magánzárkában töltötte a Butirki börtönben, amely előtt is politikaiak tej oolong magas vérnyomás esetén lévén, hatalmas könyv- tárral rendelkezett — a nagy kiadók minden könyvből automat i- kusan és ingyen küldtek egyet a Butirkiba.

A kihallgatások során Salamov megtagadta a vallomástételt.

  • A 2 fokozatú magas vérnyomás jelei
  • Magas vérnyomás mi a menü

Fontos információk